The rules for being human

1. You will receive a body You may like it or hate it, but it will be yours for the entire period.

2. You will be presented with lessons You
are enrolled in a full-time informal school called Life. Each day in
this school you will learn lessons. You may like the lessons or think
them irrelevant and stupid.

3. There are no mistakes, only lessons Growth
is a process of trial and error: experimentation. The "failed"
experiments are as much a part of the process as the experiment that
ultimately "works."

4. A lesson is repeated until learned A lesson will be presented to you in various forms until you have learned it. Once learned, you then go on to the next lesson.

5. Learning lessons does not end There is no part of life that does not contain its lessons. If you are alive, there are lessons to be learned.

6. "There" is no better than "here" When your "there" has become a "here," you will simply obtain another "there" that will again look better than "here."

7. Others are merely mirrors of you You cannot love or hate something about another person unless it reflects something you love or hate about yourself.

8. What you make of your life is up to you You have all the tools and resources you need. What you do with them is up to you. The choice is yours.

9. The answers to Life’s questions lie inside you All you need to do is look, listen and trust.

10. You will forget all of this at birth You can remember it if you want by unraveling the double helix of inner knowing.

– Cheárie Carter-Scott

Success in life isn’t a given. It’s costs attitude, ambition and acceptance. – Jennifer Leigh Youngs

1. Bạn được cuộc đời trao tặng một cơ thể Dù bạn yêu hay ghét cơ thể mình, nó vẫn sẽ là của bạn đến suốt cuộc đời.

2. Bạn sẽ được trao tặng những bài học quý giá

Phần
lớn thời gian bạn sẽ theo học ở một ngôi trường không có nhiều quy tắc
gọi là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học ấy, bạn sẽ được học những bài
học khác nhau. Có thể bạn thích chúng, hay sẽ xem chúng là những bài
học vô bổ và buồn tẻ.

3. Không hề có lỗi lầm, tất cả là những bài học

Trưởng
thành là kết quả của quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm.
"Thất bại" sẽ là một phần quan trọng trong quá trình đó quyết định sự
trưởng thành của bạn.

4. Nếu bạn chưa nhận ra, bài học sẽ lặp lại

Một
bài học sẽ đến với bạn dưới nhiều cách thức tiếp cận khác nhau đến khi
bạn thấu hiểu được. Khi ấy, bạn sẽ tiếp tục chuyển sang bài học tiếp
theo.

5. Không có giới hạn của sự học hỏi

Mọi nẻo đường
của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng. Nếu bạn còn hiện hữu
trên cuộc đời này, bạn cần phải học hỏi liên tục.

6. Hãy bằng lòng với những điều bạn đang có

Khi
những điều bạn mong muốn đã trở thành sự thật, bạn sẽ tiếp tục mong
muốn một điều khác mà đối với bạn, nó hấp dẫn hơn cả thứ bạn đang có.

Bạn không thể yêu hay ghét điều gì đó ở một người khác trừ khi điều đó phản ánh điều mà bạn yêu, ghét ở chính bản thân mình.

8. Bạn là người quyết định cuộc sống của mình

Bạn
có sẵn mọi công cụ cũng như mọi nguồn lực mà bạn cần. Bạn có đủ quyền
năng để quyết định cách sử dụng chúng. Quyền lựa chọn là ở chính bạn.

9. Câu trả lời về cuộc đời luôn nằm trong chính bản thân bạn

Tất cả những điều bạn cần làm là ngắm nhìn, lắng nghe và tin tưởng.

10. Ngay từ khi mới sinh ra, bạn sẽ quên tất cả những điều cần phải nhớ

Nếu bạn muốn, bạn vẫn có thể nhớ bằng cách lắng nghe sự hiểu biết từ bên trong.

– Chérie Carter-Scott

Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận.

…………………………………………- Jennifer Leigh Youngs………….

Advertisements
This entry was posted in Nghe Thuat Song. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s