Các nghệ sĩ nổi tiếng qua thư pháp Việt…..

Bằng những nét vẽ tài tình, nhà thư pháp Lê Vũ phác họa chân dung của các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. VnExpress.net giới thiệu những hình ảnh này.

Cô đào Marilyn Monroe.
Minh tinh Sophia Loren.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nhà thơ Xuân Diệu.
Họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Đại thi hào Alexander Pushkin.
Đại văn hào Lev Tolstoy.
Nhà thơ, nhà soạn kịch lừng danh William Shakespeare.
Họa sĩ Pablo Picasso.
Thiên tài âm nhạc Mozart.
Vua nhạc Rock and Roll Elvis Presley.
Vua hề Charlie Chaplin.

 

Advertisements
This entry was posted in Thu Phap. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s